Dagbesteding de Sleutel

"Wij werken met persoonlijke aandacht met plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie."

Tarieven

Gemeenten:
U kunt contact met ons of met uw gemeente opnemen om te bespreken of de gemeente de hulpverlening zal vergoeden.

Eigen middelen:
Begeleiding kan betaald worden vanuit een PGB of Particulier (eigen middelen).

PGB:
Dagbesteding De Sleutel biedt PGB begeleiding. Bij een Persoons Gebonden Budget kunnen de kosten voor begeleiding vanuit het PGB worden betaald.  Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen!

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning


In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van uw eigen kracht. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening u nodig hebt.
Dit kan een maatwerkvoorziening zijn. Alleen met een maatwerkvoorziening kunt u een pgb aanvragen.

PGB - PersoonsGebonden Budget


Een dagprogramma voor leerplichtige jongeren met (gedeeltelijke) leerplichtontheffing, vanwege het ontbreken van passend onderwijs U of uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking.

Daarom heeft u of uw kind begeleiding nodig bij de dingen die u of uw kind doet.
Gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar hebben elk hun eigen regeling.